Bediening van Zero Emission-machines

E-rupsdumper DT10e

E-wieldumper DW15e

E-wiellader WL20e

E-excavator EZ17e

Met onze elektrische machines kunt u in emissiegevoelige omgevingen werken. Met onze Zero Emission-machines helpt u ook om de milieu-impact van uw bouwprojecten te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

De bediening van Wacker Neusons Zero Emission-machines is ontworpen met het oog op eenvoud en efficiëntie. Onze instructievideo's leiden u stapsgewijs door de bedieningsprocessen, zodat u de voordelen van Zero Emission-machines volledig kunt benutten.

De informatie in deze video's is niet definitief en volledig, maar geeft slechts een beknopt overzicht van de basale bedieningsfuncties. De video's dienen niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing en de veiligheids- en gevareninstructies. Lees daarom altijd met de machine meegeleverde documentatie en neem aan de plaatselijk geldende voorschriften in acht.